Luân xa nào của bạn đang cần được cải thiện?

Vy Lan

Đối với những người mới bước vào con đường tâm linh, có một số loại bản đồ tâm lý, thể chất và năng lượng để làm việc cùng là vô cùng hữu ích. Hơn nữa, hệ thống luân xa – một giáo lý cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ hơn 4.000 năm trước – có thể giúp chúng ta trở thành những người hạnh phúc, cân bằng và có định hướng trong thực hành.

Vì đây là trắc nghiệm phản ánh nguồn năng lượng của bạn trong thời điểm hiện tại, chúng có thể dao động theo thời gian. Bạn có thể thực hiện trắc nghiệm vào những thời điểm khác nhau để kịp thời nhận diện và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp nhất trong mỗi giai đoạn phát triển.

1.Loại cảm xúc nào thường xuyên khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống?

1 out of 6

Author:

Trả lời

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>