Trong một lúc nản lòng và nhiều khổ sở về một mối quan hệ mà mình không rõ sẽ đi về đâu, mình đã rút được lá The World. Lá bài này có sẽ không hàm ý cho một kết quả cụ thể như liệu rằng có thể về chung một nhà hay không, liệu rằng nhiều khổ sở hay hạnh phúc, nhưng nó cho biết chắc chắn rằng bài học mà mình cần lĩnh hội từ mối quan hệ này sẽ được nhận lấy trọn vẹn. Và do đó cho đến cuối cùng, dù có còn ở cạnh nhau hay không, giữa hai người luôn là cảm giác trọn vẹn: rằng đã từng nỗ lực hết sức vì nhau, đã từng có nhiều khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau, và đã từng hiểu thấu nhau đến vậy. Do đó, cho dù dẫn đến loại kết quả gì đi chăng nữa, thì đều vừa vặn và đủ đầy.