Mình đã suy nghĩ về một quyết định suốt 4 năm nay, và đến thời điểm này mình đã đưa ra kết luận chính thức. Khi trong tư tưởng đã quyết chí rồi, mình mới dám rút bài. Những lá bài này thật là nguồn động lực mạnh mẽ bởi nó cho thấy quyết định này mở ra cho mình con đường rộng thênh thang để phát triển năng lực và gặt hái những điều tốt đẹp nhất, và vì nó là con đường dài nên sẽ vô cùng khó khăn và nhiều thử thách mới. Nhưng quả thật mình đã mất thời gian lâu thế rồi mới có thể đưa ra quyết định, thì việc thực hiện nó nhất định phải dùng 1000 lần sự cố gắng theo đuổi tới cùng!