img_9290

Ngày hôm nào xuất hiện Magician là mình vui lắm, hầu như  tìm được cách để giải quyết cho mọi vấn đề mà mình đang gặp phải, có khi đã tồn đọng từ lâu rồi, nhưng chỉ đến khi rút được lá này thì mới có hướng giải quyết được. Mà chủ yếu là do mình không biết cách tận dụng mọi nguồn lực sẵn có từ xung quanh thôi, chứ không phải thiếu thốn gì cả..

Magician kì diệu vậy đó, bạn có mong chờ hem?