Trong thời kì Transit la hầu đi qua Song Tử, nơi có thuỷ tinh và Lilith của mình, cảm giác đúng là không ai có thể nghĩ hộ cho. Đồng thời, Transit kế đô lại đi vào h6, dường như đã không ai có thể nghĩ giúp cho các vấn đề của mình, mình lại còn phải nghĩ thay cho cả phần người khác.

Thế là suốt ngày mình rút được King of Swords, hẳn đây là dấu hiệu học cách tự lập trong tư duy, đồng thời sử dụng nguồn lực sẵn có về trí tuệ để giúp người khác, chứ không thờ ơ như trước đây nữa. 

Khi nghĩ nhiều về lá bài này, mình nhận ra một điều. Các lá bài Tarot mà chúng ta rút được, mang tính cá nhân hoá cao độ. Mình cảm nhận rằng mức năng lượng mà mỗi người được vũ trụ cấp cho là khác nhau, đi kèm với đó là các bối cảnh giúp mài giũa, luyện tập sử dụng. Do đó, không thể so sánh lá bài của người này với lá bài của người kia như thể hai bên hơn thua nhau về năng lực hay đặc thù hành vi xã hội cụ thể. 

Ví dụ, mình quan sát thấy nhỏ bạn dù chỉ rút được lá Knight of Swords, nhưng ở mức sử dụng năng lượng này, nó đã có năng lực tư duy vượt trội hơn mình rất nhiều, dù hiện tại mình đang được đưa vào các bối cảnh phải rèn luyện năng lượng như một King of Swords. Vấn đề hẳn là mức năng lượng trí tuệ nó được vũ trụ cấp cho là rất lớn. Nguồn lực của mình thì hạn hẹp hơn rất nhiều, nên trong giai đoạn mình học cách master nguồn lực này, thì mình cũng chỉ đang ngang nó ở cách biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cho nên cấp bậc trong các lá Hoàng Gia có thể được tham khảo ở góc độ cá nhân, hơn là so đo với kẻ khác. Thêm một vấn đề nữa, nó cũng gợi ý cho cách thức bộc lộ năng lượng ra bên ngoài.

Điều này củng cố cho mình niềm tin về phương pháp hỗ trợ người khác bằng các lá bài Tarot mà mình đang theo đuổi. Đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời cho một năm mới nhiều dấn thân sắp đến.

Ghi chú khái niệm chiêm tinh:

  • Thuỷ tinh chủ cho tư duy làm sao để giải quyết, xử lý vấn đề dễ dàng nhất có thể
  • Lilith là nơi ta gặp một số hạn chế nên từ đó có xu hướng nhờ cậy ai khác
  • Transit La Hầu đi qua đâu thì nơi ấy như gặp nắng hạn, thường không nhận được hỗ trợ/giúp đỡ/quan tâm, hoặc không ai thấy việc đó là cần thiết để đổ nguồn lực vào, thậm chí còn không quan tâm các hành vi tại nơi đó