img_1861

Khi xuất hiện một lá Hoàng gia cho ngày mới thì bạn tò mò không biết là chính bạn sẽ trở thành lá Hoàng gia ấy hay bạn sẽ gặp 1 người như thế có đúng không?

Ngày hôm nay mình đã gặp bác nhà văn mê Tarot, là khách hàng ruột tại chỗ mình đang làm. Bác ấy khoe là vừa có bài báo của bác về Tarot và truyện Kiều được đăng trên tạp chí.. rồi lại còn photo hẳn một bản cho mình xem. Mình cảm động hết sức vì Tarot này ngoài giới trẻ tụi mình đang trân trọng thì vẫn còn những bác lớn tuổi thế này quan tâm. Bác ấy bảo đã biết đến Tarot hồi Cộng Hòa, nhưng lâu quá rồi mới thấy nó được phát triển trở lại làm bác cũng thích lắm.

King Cups vầy có phải quá dễ chịu không?