Ngược đường ngược nắng để yêu anh, mà ngược kiểu này mệt mỏi quá đi thôii~