img_3364

Nếu bạn lăn tăn về việc sử dụng Oracle mỗi ngày như thế nào thì là như thế này đây, nó cho bạn một cảm hứng bất kì nào đó. Ví dụ như bữa giờ thiệt sự mình lăn tăn không biết có nên nhờ vả ai giúp đỡ dự án mình đang làm không vì nó đang trì trệ và trong trạng thái quá tải rồi. Và rồi mình rút được lá này trong hôm nay. Mình đã đánh liều mở miệng hỏi sự trợ giúp từ ai cũng đều được chấp thuận. Hmm.. tiếc là tại sao mình đã không hỏi sớm hơn ~~