img_2315

Ngày hôm nay mình phải cân bằng giữa sức khỏe và công việc, đó là lý do ra lá 2 tiền này. Nếu sức khỏe không tốt thì công việc đi toi, mà công việc chỉ cần buông xuống thì người khác sẽ giẫm qua ngay, rồi mất cơ hội, không làm được, lại không có tiền để ăn cho có sức khỏe haha.

2 tiền thế này còn phải xoay sở tiền trước mắt. Tiền không phải là thiếu nhưng nếu bỗng dưng cần 1 khoảng lớn sẽ không biết tìm ở đâu.