Sống Không Cần Tiền – Mark Boyle

Categories:Sách
Vy Lan

Nhiều bạn hỏi “bỗng dưng tao muốn đọc sách, nên đọc cuốn nào cho bổ ích và thi thú” thì mình sẽ giới thiệu sách của Harari. Và sau đó, nếu bạn đọc xong và chịu hỏi thêm lần nữa, mình sẽ giới thiệu cuốn này ?

Dĩ nhiên mình vẫn đang cần tiền để sống, thậm chí cần nhiều đến không thể hiểu nổi, những ý niệm trong sách chỉ là lí tưởng với mình trong hiện tại. Nhưng bạn sẽ đọc được những giải thích đơn giản, chân thật nhất về cách mà tiền, cũng như nền kinh tế này đang đòi hỏi những đánh đổi gì ? để từ đó, theo tác giả viết “bắt đầu từ những việc nhỏ, coi đó là bước chuyển tiếp”.

Mình đã khởi đầu bằng việc thay vì muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn, thì đặt mục tiêu bớt bị phụ thuộc vào nó ??

Author:

Trả lời

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>