Link tải sách: Sách Cũ Trước 1975

Categories:Sách
Vy Lan

Kho sách cũ ấn hành trước 1975 tại miền Nam. Hy vọng các bạn tìm thấy lại nhiều quyển sách giá trị đã thất truyền. 

Note 26/9/2021 – một số link drive do chủ sở hữu (không phải là mình) đã set private, các bạn cứ request quyền truy cập nhé. Nếu họ đồng ý thì tốt quá. Hiện lâu rồi mình không nhớ là ai sở hữu. Do từng vô tình nhặt được đường link nên gom lại để dành đọc thôi ạ. Nếu bạn muốn tìm thêm sách cũ, có thể truy cập thể vào website này và website này nha.

Sào Nam Ấn Tập:
http://www.mediafire.com/view/iidl15ls95czevj/Sa`oNam-A^’nTap.pdf

Gò công xưa và nay

https://drive.google.com/file/d/12IuD65uTuoRx0Tov6kT28aPYgp56yobi/view?usp=sharing

Thi Sĩ Tản Đà (1939):
http://www.mediafire.com/view/fiqnepktm9i0l27/ThiSi-TanDa(1939).pdf

Cứu thương:
http://www.mediafire.com/view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong(1965).pdf

Sư Phạm lý thuyết:
http://www.mediafire.com/view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet(1968).pdf

Sư phạm thực hành:
http://www.mediafire.com/view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

Giáo dục cộng đồng (1971):
http://www.mediafire.com/view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong(1971).pdf

Giáo dục nhi đồng:
http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):
http://www.mediafire.com/view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf

Lao Trung lãnh vận:
http://www.mediafire.com/view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf

Tổng hợp sách xạo:
http://www.mediafire.com/download/2yx62158tej3o57/Tonghop-Sach-xao.rar

Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:
http://www.mediafire.com/download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar

Quân sử quyển 3: (3 phần)
http://www.mediafire.com/view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf
http://www.mediafire.com/view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf
http://www.mediafire.com/view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf

Kim Nhật – Bóng tối đi qua:
http://www.mediafire.com/view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf

Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):
http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

Thiên đường Mù:
http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

Convoi 42:
http://www.mediafire.com/view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf

Cuộc chiến Đông dương của tôi:
http://www.mediafire.com/download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar

Nữ thiên thần ở DBP:
http://www.mediafire.com/download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar

Những lá thư từ DBP (trích):
http://www.mediafire.com/view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf

J’etais Médecin a DBP:
http://www.mediafire.com/download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar

Trại Trâu (Parc aux buffles):
http://www.mediafire.com/view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles(dich).docx

Seulement Medecin (Grauwin):
http://www.mediafire.com/download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar

Đức tự chủ:
http://www.mediafire.com/view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf

Sử liệu Phù Nam:
http://www.mediafire.com/download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar

Thôi Thực Ký Văn:
http://www.mediafire.com/download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan(TruongQuocDung).rar

SG năm xưa:
http://www.mediafire.com/download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar

Phan Đình Phùng:
http://www.mediafire.com/download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar

Vua Hàm Nghi:
http://www.mediafire.com/view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf

Lương Ngọc Quyến:
http://www.mediafire.com/view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen(TanViet).pdf

Ngô vương quyền:
http://www.mediafire.com/download/kb1tzwg8cjduel8/sach-NgoVuongQuyen.rar

Người thầy thuốc (1938):
http://www.mediafire.com/view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc(ThanhChau-1938).pdf

Sách của Duyên Anh:
http://www.mediafire.com/download/zc9lil9ml9z0slu/DuyenAnh-Sach.rar

(Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:
http://www.mediafire.com/view/ln9hk2eme64o98t/(NguyenVy)Nhung-danba-lungdanh-licsu.pdf

Anh thư nước Việt (từ lập quốc đến hiện đại):

https://drive.google.com/file/d/11bEP15HRbJeCYnA0eGM-TFTwVn2ROO0k/view?usp=sharing

An Nam chí lược:

https://drive.google.com/file/d/1s-K0hhMlAxEaO-YvGD56sGeYe5VVsZp2/view?usp=sharing

Vọng Cổ – Ca Nhạc Cổ Điển (Điệu Bạc Liêu)

https://drive.google.com/file/d/1snT4K2pvAiMAP3zc9H-9ZJECVDHyAd0z/view?usp=sharing

Cầm ca Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1UZ_6c3nXGN6OyQPOPwkSfvmYc9HuvoOv/view?usp=sharing

Con người thời đại

https://drive.google.com/file/d/1OGjampDODHsUrnALHYdqbhEUMDuujGD2/view?usp=sharing

Nói về miền Nam

https://drive.google.com/file/d/1sNvCecQ-HjtMSGfL8Y9EeQaByF8X4Aih/view?usp=sharing

Non nước xứ Quảng

https://drive.google.com/file/d/1Q0g2bHLT5H8eV2EMiD7xSleoz28qxGZT/view?usp=sharing

Nước non Bình Định

https://drive.google.com/file/d/1dRK3yfhHM1675abF6hh87NEtoCOWo_-l/view?usp=sharing

Cửa vào phong tục Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1yMSbumLR1W8eI0XdYx1XL7e6GQJ8M7bq/view?usp=sharing

Phương pháp cứu thương

https://drive.google.com/file/d/1Rmexjt0S8O7KOFrj6ZdeP0N6EjJSAk2g/view?usp=sharing

Danh từ chuyên môn

https://drive.google.com/file/d/1b-OgN7dKeHBUGGdh98wUP3h8hSvUNdC9/view?usp=sharing

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

https://drive.google.com/file/d/1DHjB0IvQBLBgEFf_gpMyPt1hx66gccBy/view?usp=sharing

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1697)

https://drive.google.com/file/d/1HDkg1uojt56GPnlBv3MlcaJBoU9c6JU7/view?usp=sharing

Đại Việt Thông Sử (1759)

https://drive.google.com/file/d/1KyAwHC63msU5V0cnvGonh6NoaUWxKMi9/view?usp=sharing

Đại Việt quốc sử

https://drive.google.com/file/d/1Zo8yWuONtrI4yRcQhbWStQ6_CrJsecst/view?usp=sharing

Đại Việt quốc thư

http://www.mediafire.com/view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf

Hoàng Lê nhất thống chí

https://drive.google.com/file/d/17TrQ-Q8qoKT8ZRWxDOKLybwdG3QCKZCp/view?usp=sharing

Đại hội văn hóa toàn quốc (1957)

https://drive.google.com/file/d/1KRDIhnVLjinlhhP7e5ZacHXkMEmjXw0o/view?usp=sharing

Đường về nhân vị

https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

Gia Long phục quốc

https://docs.google.com/document/d/1146XwQztxyBpnO86AcgP9g3lSHK_Re_Yv1ibnZsg1Nc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFQzPaJKbUiiewPUQT5BHBvhonz4uxKv/view?usp=sharing

Lam Sơn thực lực (Nguyễn Trãi biên soạn – Lê Thái Tổ đề tựa)

https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

Giai nhân kỳ ngộ (Phan Châu Trinh)

https://drive.google.com/file/d/1sVSHTwRa2-AAfOom1GoeudJ61BQJv0zO/view?usp=sharing

Giáo dục cộng đồng (1971):

https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

Giáo dục nhi đồng (1970):

https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

Luân lý chức nghiệp:

https://drive.google.com/file/d/1ju_iRSbg9bps4vdwFYQgSwVadlkLaQt1/view?usp=sharing

Từ điển Hán Việt (1932)

https://drive.google.com/file/d/1QBvfVwmev_k4pU8LVf1C5C_Zj_pKWm-f/view?usp=sharing

Hoàng Hoa Thám (1957)

https://drive.google.com/file/d/1thd5lYxZHpRB4urw8NiaGzr6osw4Vrh5/view?usp=sharing

Huỳnh Thúc Kháng (con người và thơ văn-1972)

https://drive.google.com/file/d/1tBgNzai1wqZA7wotCbTB8fdcS7j2BFAN/view?usp=sharing

Nguyễn Thái Học (1902 – 1930)

https://drive.google.com/file/d/1DC1FTzsr8ui5fAMplOa7Mixvr_FdYPIs/view?usp=sharing

Phan Bội Châu

https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing

Lục Vân Tiên (1889):

https://drive.google.com/file/d/1T1OlH0xC_ThSkg-x4S5zUonGExynmvIP/view?usp=sharing

Phong trào Duy Tân

https://drive.google.com/file/d/1kMZON8L1qmMNAjdAvQgabU5cax6EPnqr/view?usp=sharing

Kỹ thuật tuyên truyền chính trị (1969):

https://drive.google.com/file/d/1rQheyuNtCSuq8Dymq1ffJL0flSR0UJ17/view?usp=sharing

Phát thanh học đường (1966)

https://drive.google.com/file/d/1UpSVq8hp2N_k20uUT5CYIIIIyVWGKecg/view?usp=sharing

Lịch sử chữ quốc ngữ (1620 – 1659):

https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

Quốc triều chánh biên toát yếu

https://drive.google.com/file/d/1In9rT9uyL7Zpq_YvkF0Zz8YqyG9N9T8-/view?usp=sharing

Một nền giáo dục Việt Nam mới (1941)

https://drive.google.com/file/d/1uJF85V40Afmw-jkeIeGHTKlWa0ewoZX-/view?usp=sharing

Người chí khí

https://drive.google.com/file/d/15zVQzB5mqsHBHncdaw5FAcoLEN1kryLM/view?usp=sharing

Đức tự chủ

https://drive.google.com/file/d/1qGJD3T9-E5w55bf_qUM2fJHudQd__G_h/view?usp=sharing

Phật học triết học

https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing


Sách giáo khoa thời VNCH

Em yêu khoa học
http://www.mediafire.com/view/1a9az3hfk20ndux/SGK-emtimhieukhoahoc.pdf

Em bé tôi
http://www.mediafire.com/view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jbt5MLeKt2K3gR8Us6GHGzxoV7FYr5El/view?usp=sharing

Em tập tính tốt :
http://www.mediafire.com/view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf
https://drive.google.com/file/d/12UqzrNN_9l8mzFmvnZNat9yfuIddGaa2/view?usp=sharing

Quốc Sử lớp 3:
http://www.mediafire.com/download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar
https://drive.google.com/file/d/1-uDUR2DTr_T6KI8jl374B6NzjFBLMYXl/view?usp=sharing

Bổn phẩn công dân lớp 3 (1962):

https://drive.google.com/file/d/1kz3P5G_FMn5iuoKA-BiglhuFynq0lKkK/view?usp=sharing

Quốc sử lớp nhì: (3 phần)
http://www.mediafire.com/view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf
http://www.mediafire.com/view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf
http://www.mediafire.com/view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf

Quốc Sử lớp nhất:
http://www.mediafire.com/download/b0xfimf989pim3c/Quocsu-Lop-Nhat-1%262.rar

Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:
http://www.mediafire.com/download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar

Việt sử lớp đệ nhất
http://www.mediafire.com/view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu(lop-de-Nhat)-1960-61.pdf
https://drive.google.com/file/d/14sneAPZv2OWBMZDh6rzHXJ7myzCFCGAY/view?usp=sharing

Toán pháp lớp Nhì:
http://www.mediafire.com/view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf

Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:
http://www.mediafire.com/download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf

Quốc văn lớp 3 (1951):
http://www.mediafire.com/view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3(1951).pdf

Em học Việt Ngữ lớp Tư:
http://www.mediafire.com/download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar

Tập đọc lớp 4:
http://www.mediafire.com/view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-(nam-1969)-new.pdf

Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):
http://www.mediafire.com/view/d294p4nvayu5srq/TânVietVan-lop-Nhut(1967).pdf

Tân Việt Văn lớp Bốn (1974)
http://www.mediafire.com/view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4(1974).pdf

Tân Việt Văn lớp Tư (1967):
http://www.mediafire.com/view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-(1967).pdf

Em tìm hiểu khoa học lớp 4 (1971):

https://drive.google.com/file/d/19XV1balVSA2RFHw9I_JfxsfxL2t4lMc8/view?usp=sharing

Em tìm hiểu khoa học lớp 2 (1971):

https://drive.google.com/file/d/1mEkZoe8mUr2mzhAuHPvUNNyzjI8uRxmG/view?usp=sharing

Địa lý lớp Nhứt:
http://www.mediafire.com/view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat((1966).pdf

Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):
http://www.mediafire.com/view/qf4sda69ja4bjd3/PhongNgua-BenhTat-lop-Nhut.pdf

Toán lớp 3:
http://www.mediafire.com/view/p7wxm78ixg8hetg/Toan-lop-3-(1965).pdf

Bài học giản yếu lớp 2:
http://www.mediafire.com/view/h63ki4q01537y8d/Baihoc-gianyeu-lop-2-(1972).pdf

Bài học giản yếu lớp 4 (1973):
http://www.mediafire.com/view/4j0akk56142t5fb/Baihoc-gianyeu-lop-4(1973).pdf

Em học Việt ngữ lớp 4 (1969):

https://drive.google.com/file/d/17Yzh3oeGCmBBEwVrhbajXw8aTnYhcuDS/view?usp=sharing

Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):
http://www.mediafire.com/view/n7jzy5lxcb1bczc/Quocvan-toan-tap-1958.pdf

Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)
http://www.mediafire.com/view/5aidydsa7a85hok/Quocvan-toanthu-(thieu-vai-trang).pdf

Việt Ngữ lớp 5 (1971):
http://www.mediafire.com/view/o0gdd4o0o8r7cyp/Vietngu-lop-5-(1971).pdf

Em học vần lớp 5 (1969):

https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

Học vần lớp 5:
http://www.mediafire.com/view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf

Luận văn lớp 5:
http://www.mediafire.com/view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-(LuaViet-CanhHong).pdf
https://drive.google.com/file/d/17ti_-chAxGqlIXluWEYhdvau6mbRT679/view?usp=sharing

Công dân giáo dục lớp 12 (1974):
http://www.mediafire.com/view/r9w4vppjcdxhbbx/CongDan-Giaoduc-lop-12-(1974).pdf

Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):
http://www.mediafire.com/view/yzm7ki3x1daem61/VietVan-ToanThu-(1970).pdf

8 môn học yếu lược (1972)
http://www.mediafire.com/view/cdmj4c93qwq3lh5/8-mon-Yeuluoc-lop-5-(1972).pdf

Phát thanh học đường (1966):
http://www.mediafire.com/view/9bsrqv3cirjo8et/Phathanhhocduong-1966.pdf

Luân lý chức nghiệp (1971):
http://www.mediafire.com/view/fuxpb9unbp7ld0n/Luanly-Chucnghiep-1971.pdf

Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:
http://www.mediafire.com/view/ka2dd23bssulc91/Giaoduchoc-ThichNguyenHong.pdf

Luận đề công dân giáo dục (1960)
http://www.mediafire.com/view/73138dtuy8gigz5/Luande-CongDangiaoduc.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Bl0MTIK6tWvON-f1HdXYDgCZBvnTyUjR/view?usp=sharing

Địa lý lớp Nhất (1966):

https://drive.google.com/file/d/1tPL4qArZ02L0iJm1vtQZ08Q5rYzYG9RI/view?usp=sharing

Địa lý lớp Nhì (1966):
http://www.mediafire.com/view/dydi276ub820icl/Dialiy-lopNhi-1966.pdf

Dưới mái học đường (1970):
http://www.mediafire.com/view/7xcal1hmje8jc9s/Duoi-Mai-Hoc-Duong(1970).pdf

Sổ tay hướng đạo:
http://www.mediafire.com/view/decayc9y6vxx71n/Sotayhuongdao-tansinh-&-Hang-Nhi.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cwNwTffEd7XdqEUQmk4rEOaoK1RC2aOE/view?usp=sharing

Báo Khoa học Huyền Bí:
http://www.mediafire.com/download/s2uf6w48wif9b49/Bao-KHHB(all)1.rar
http://www.mediafire.com/download/hqf5p57bq3zzpu2/Bao-KHHB(all)2.rar
http://www.mediafire.com/download/bz2iwiox4tx623p/Bao-KHHB(all)3.rar
http://www.mediafire.com/download/rak7tp5tfm8cmu6/Bao-KHHB(all)4.rar
http://www.mediafire.com/download/fmx08pss13epag7/Bao-KHHB(all)5.rar
http://www.mediafire.com/download/786h6y08868y26a/Bao-KHHB(all)6.rar
http://www.mediafire.com/download/xd0576rd5di73mi/Bao-KHHB(all)7.rar
http://www.mediafire.com/download/8zh7o9gahn7375i/Bao-KHHB(all)8.rar

Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):
http://www.mediafire.com/view/c32a47rux7muyiy/HunhThucKhang-ThituTungthoai.pdf

Sự thật quan hệ VN-TQ:
http://www.mediafire.com/view/gghrb4368uo4336/suthat-quanhe-VN-TQ.pdf

Thiên đường mù (Dương Thu Hương):
http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:
http://www.mediafire.com/view/848939c90w8bcq5/Tchya-Than-Ho.pdf

Tự điển quân sự:
http://www.mediafire.com/view/8o6hw55iz3rf66r/Tudien-Quansu-1.pdf

Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:
http://www.mediafire.com/view/78dtb5gppyn3z27/Tudien-quansu-VietPhapMy.pdf

Nude photography – the art and the craft:
http://www.mediafire.com/view/gr7dghdsg6gulhl/Nude_Photography_-_The_Art_and_the_Craft1.pdf

Quốc văn lớp 12 (1974):
http://www.mediafire.com/view/6ibpfzbcr9lxf9o/Quocvan-lop-12(1974).pdf

Giữ gìn sức khỏe lớp năm:
http://www.mediafire.com/view/ms89mc6cjsrjaw0/GiuGinSucKhoe-lop-5.pdf

Thủ công lớp Nhì-Nhất:
http://www.mediafire.com/view/ihavu42aaqol2k1/ThuCong-lop-Nhi&Nhat.pdf

Đời một tổng thống:
http://www.mediafire.com/view/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

Thi vào lớp 6 (1971):
http://www.mediafire.com/view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6(1971).pdf

Giáo dục công dân lớp 11 (1969):
http://www.mediafire.com/view/x0m5royi9l7xk95/GiaducCongDan-lop-11-(1969).pdf
https://drive.google.com/file/d/1phEyF85-OMD5FDOWDbOIkIwhq1ABQxyV/view?usp=sharing

Tập làm văn lớp 5 (1971):
http://www.mediafire.com/view/bbdi9481p9j8bmq/Taplamvan-lop-5-(1971).pdf

Toán pháp lớp 5 (nhà xuất bản Lửa Việt – 1972):
http://www.mediafire.com/view/dkstb94id2ctxv3/Toanphap-lop-5-(LuaViet)-1972.pdf

Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):
http://www.mediafire.com/view/w6atnj9j7aje3hy/Tamlyhoc-12ABCD-1967.pdf

Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):
http://www.mediafire.com/view/ejedfr2hjh1147s/Chinhtri-phothong-1965-1966.pdf

Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):
http://www.mediafire.com/view/siso22999ocud9y/Quocvan-Tanbien-(1971).pdf

Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:
http://www.mediafire.com/view/7r9n738p55mxqa9/Kythuat-tuyentruyen-chinhtri-1969.pdf

Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ – 1959):
http://www.mediafire.com/view/v6bfg2dufwpj1zl/Lichsu-VN-thegioi(lop-deTu-1959).pdf

Minh Tâm Bửu Giám (1968):
http://www.mediafire.com/view/aim5k4895c8a64f/MinhTamBuuGiam-1968.pdf

Đông lai bác nghị (1973)
http://www.mediafire.com/view/h7omam8a42rhoct/DongLaiBacNghi-1973.pdf

Sử địa lớp đệ Nhất (1969):
http://www.mediafire.com/view/h3ve25fvaec6ysp/SuDia-lopDeNhat-1969.pdf

Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):
http://www.mediafire.com/view/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

Việt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.
http://www.mediafire.com/view/x5jork77588fzr1/VietVan-deNhi-1953.pdf

Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):
http://www.mediafire.com/view/5f9l02ep2mjk9sb/Hinhhockhonggian-11A(1965).pdf
https://drive.google.com/file/d/1JRzuyoovtV5RMQ2igV-3ogU8TBQ8TrDu/view?usp=sharing

Đại số học lớp 11 ban A (1965):
http://www.mediafire.com/view/9262631w3oshf4i/Daiso-11A(1965).pdf
https://drive.google.com/file/d/128SpvpLvzmW2yDCf810Jun9vSsUMkDS4/view?usp=sharing

Vạn vật học đệ nhị (1969)
http://www.mediafire.com/view/a1w5bovji3w7045/VanVathoc-deNhi-1969.pdf

Đời một tổng thống Ngô Đình Diệm:
http://www.mediafire.com/download/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

Thể dục bậc tiểu học (1968)
http://www.mediafire.com/view/nggzixvvjnf3m4i/Theduc-tieuhoc-1968.pdf

Bài học giản yếu lớp 3 (1971):
http://www.mediafire.com/view/f98ud747wsyf7c0/Baihoc-giangyeu-lop-3-(1971).pdf

Quốc văn lớp 5 – Lửa Việt (1974):
http://www.mediafire.com/view/rzrieq1fajd175v/QuocVan-lop5-LuaViet(1974).pdf

Quốc văn tân biên lớp 5 (1972):
http://www.mediafire.com/view/86ow4la42zpvlgx/Quocvan-Tanbien(1972).pdf

Quốc văn tân biên lớp 3 (1972):
http://www.mediafire.com/view/b1sj51r1lvbhk5d/Quocvan-tanbien-lop3(1972).pdf

Hồi ký 41 năm làm báo (Hồ Hữu Tường):
http://www.mediafire.com/view/j2x5cn8zvlphe17/(HoHuuTuong)-40-nam-lambao.pdf

Việt Văn Tân Tập lớp Nhì (1964):
http://www.mediafire.com/view/tqatkj77qq6ja74/VietVan-TanTap-lop-Nhi-1964.pdf

Đức Thầy còn hay mất ?
http://www.mediafire.com/view/zpvqlgf3u2rkmrs/Ducthay-con-hay-mat.pdf

Việt Ngữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:
http://www.mediafire.com/view/1j1v1kobj8osmo8/VietNgu-TanThu-lop-5-(phan-Giaovien)-1962.pdf

Tóm lược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:
http://www.mediafire.com/view/wcc39zy1a740xpb/Tomluoc-Ducduc-SuDia-vesinh-lop-Nhi-1972.pdf

Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):
http://www.mediafire.com/view/7jse2larlm4izy3/DemBuomMa-complete.pdf

Tân Việt ngữ lớp hai (1974):
http://www.mediafire.com/view/nzwojvx5tftqavw/TanVietNgu-lop-2-(1974).pdf

Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971):
http://www.mediafire.com/download/1phyjk4quqr8lhu/EmTimHieuKhoahoc-lop-3%281971%29.pdf

Em hoc tóan lớp Tư (1965)
http://www.mediafire.com/download/8i8e1eax5adoh98/Emhoctoan-lop-Tu%281965%29.pdf

Tiểu học Nguyệt san (1956):
http://www.mediafire.com/download/a56kf0y58vy663y/Tieuhoc-Nguyetsan-1956.pdf

Đức Dục lớp Nhì (1969)
http://www.mediafire.com/download/y8aa3n2ayrkqise/DucDuc-lop-Nhi-%281969%29.pdf

Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965)
http://www.mediafire.com/download/so3tug7svcyg8pg/VietNgu-TanThu-Lop-Tu%281965%29.pdf

Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):
http://www.mediafire.com/download/5fblb3tugh50h11/Kheotay-Thucong-lop-3-4-5%281966%29.pdf

Quốc văn tòan thư lớp 3:
http://www.mediafire.com/download/drsd5cz147v2llj/QuocVan-toanthu-lop3.pdf

Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:
http://www.mediafire.com/view/a2odarra6dxv8ls/ToanPhap-lop-5-(1970-rescan).pdf

Quốc sử lớp Nhứt (1968)-scan lại:
http://www.mediafire.com/view/dk2y6lcsxcqglh3/QuocSu-lop-Nhut%281968%29-rescan.pdf

Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:
http://www.mediafire.com/view/fv8ksu3o2yiolx6/Liendoanvantai-69-72.pdf

Đồng Quê (Phi Vân) -1957
http://www.mediafire.com/download/1484q4m18q86snd/Dongque-PhiVan-1957.pdf

Em yêu khoa học lớp 5 (1965):
http://www.mediafire.com/download/vad5rpwgd9c4b2x/Emtimhieukhoahoc-lop5%281965%29.pdf

Vệ sinh lớp 4 (1961)
http://www.mediafire.com/download/is3hjk5ecoisdsz/Vesinh-lop-4%281961%29.pdf

Em tìm hiểu khoa học lớp Nhứt (1966):
http://www.mediafire.com/download/sy3amo5o69vuo6g/TimhieuKH-lopNhat-1966-L.pdf

Em tập tính tốt lớp Tư (1968):
http://www.mediafire.com/download/c5m9ueer1k8165r/Emtaptinhtot-lop-Tu%281968%29.pdf

Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966):
http://www.mediafire.com/download/voa1dscom0778ux/EmtinhieuKhoahoclopNhi-1966.pdf

Quốc văn lớp 12 (1974):
http://www.mediafire.com/download/6ev4c1b41u7dahi/Quocvan-12ABCD-%281974%29.pdf

Sách Trăm Hoa: Chiếc Bình Sứ Tàu:
http://www.mediafire.com/download/q5976vpi02ec9ws/Tramhoa-ChiecbinhsuTau-2%281971%29.pdf

Sách Trăm Hoa: Khu rừng hoang vu:
http://www.mediafire.com/download/rhxn5y328ktb7nw/Tramhoa-Khurunghoangvu-1972.pdf

Việt Thi (1949)-NXB Tân Việt:
http://www.mediafire.com/download/svllp4576hb4sp0/Viet-Thi-1949-%28TanViet%29.pdf

Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc) ( 4 links):
http://www.mediafire.com/download/zw9wh3rvgv9r5rd/TucnguPhongDao%281928%29-1.pdf
http://www.mediafire.com/download/4y83tmazpc9xt64/TucnguPhongDao%281928%29-2.pdf
http://www.mediafire.com/download/90eq4ydb39idtmj/TucnguPhongDao%281928%29-3.pdf
http://www.mediafire.com/download/m1sewsw6k110179/TucnguPhongDao%281928%29-4.pdf

Thơ ca châm biếm và trào lộng Vn (Hòang Trọng Thược)- 1969:
http://www.mediafire.com/download/h4fs4mhui0wdfzs/Tho-Traolong-VN-1969.pdf

Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc (1968):
http://www.mediafire.com/download/69hnc7fyjzypuz9/ThiVanQuocCam-1.pdf
http://www.mediafire.com/download/a7qp6fm1sc7y8ld/ThiVanQuocCam-2.pdf
http://www.mediafire.com/download/crqjv5pro1frmbl/ThiVanQuocCam-3.pdf

Việt Sử lớp Đệ Nhất -(1961) – bản scan lại:
http://www.mediafire.com/download/kkgtoewggdd53mv/VietSu-12-%281961%29.pdf

Tự điển thành ngữ điển tích- Diên Hương (1949):
http://www.mediafire.com/download/x4zzcdw0ntvvzvu/Tudien-Thanhngu-dientich-1.pdf
http://www.mediafire.com/download/5hhhy7et10klrrd/Tudien-Thanhngu-dientich-2.pdf

Cẫm nang sinh tồn (SAS Survival guide):
http://www.mediafire.com/download/psjd1njq9h34b5p/SAS-SURVIVAL-Guide.pdf

Sách học quốc văn lớp 3 (1954):

https://drive.google.com/file/d/16_BcOXJlsL_uEWR_bgyXKZORrdfZfUTh/view?usp=sharing

Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

https://drive.google.com/file/d/1MJbvw4fkP1lRBbGEtOeqvYT7Rd6y_rmK/view?usp=sharing

Quốc văn toàn thư lớp 5 (1964):
http://www.mediafire.com/download/cn40ia7wsloqgvg/Quocvan-toanthu-lop5%281964%29.pdf

Quốc văn toàn bộ lớp tư (1964):
http://www.mediafire.com/view/r9v2sjcacotcfu9/Quocvan-toanbo-lop-Tu%281964%29.pdf

Đường Thi (Trần Trọng Kim) – 1950:
http://www.mediafire.com/download/s81qxo149579rtn/DuongThi-TranTrongKim%281950%29.pdf

Việt văn toàn thư lớp 2 (1970):
http://www.mediafire.com/view/i26lnxgchhst12r/Vietvan-toanthu-lop-2%281970%29.pdf

Quốc văn lớp 3 (1969):
http://www.mediafire.com/download/pltay7tcq98nev9/QuocVan-lop3-1969.pdf

Điện lực VN:
http://www.mediafire.com/download/qlhxw5815mblofw/Dienluc-VN-1964.pdf

Báo xưa: Triển vọng (chương trình Apollo và hiệp định Paris):
http://www.mediafire.com/download/wwebp0kr5cwhh7o/baoxua-Trienvong-Apollo-17.pdf

Thần tích Đức Thánh Trần:
http://www.mediafire.com/download/1t3wngkn6iigakr/Thantich-DucThanhTran-1963.pdf

Lược khảo văn học quyển 1 (1963)
http://www.mediafire.com/view/yr1fyb1r8dhqn1t/LuocKhao-VanHoc-1%281963%29.pdf

Dưới mái học đường (1955):
http://www.mediafire.com/download/nc838prp4oojc31/Duoimaihocduong%281955%29.pdf

Những bài luận thi tiểu học và đệ thất (1967):
http://www.mediafire.com/download/s07529msl61u840/Nhung-Bailuan-thi-tieuhoc-deThat-1967.pdf

Việt luận lớp Nhứt (1966):
http://www.mediafire.com/download/d35jdf0ojw20ibc/VietLuan-lop-Nhut-1966.pdf

Em tập tính tốt (1966):
http://www.mediafire.com/download/cxol9qxvfa6xw3x/Emtaptinhtot-lop-Nhi%281966%29.pdf

Quốc văn lớp nhứt (quyển 1) – 1957:
http://www.mediafire.com/download/a5ur1ez04kng9br/QuocVan-lop-Nhut%28q1%29-1957.pdf

35 năm miền nam ca hát – 1981 (sách nhạc đỏ):
http://www.mediafire.com/download/b4ca9bbcebzgrgv/35-nam-mienNam-cahat%281981%29.pdf

Di thảo Nguyễn Trường Tộ:
http://www.mediafire.com/download/jdwqz1zmccabhuf/Di+th%E1%BA%A3o+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+T%E1%BB%99.docx

Sách xạo: VH miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy:
http://www.mediafire.com/download/5e958xs2eust8u8/VH-VanNghe-MN-duoi-chedo-MyNguy-1977.pdf

Sách xạo: Vóng quanh Saigon (1975):
http://www.mediafire.com/download/f69491b1b18739d/Sachxao-Vongquanh-SG-1975.pdf

Sách xạo: Những hoàng đế không ngai (1983)
http://www.mediafire.com/download/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

Tập làm văn lớp nhì 1967:
http://www.mediafire.com/download/17n66s3g9s8rofj/Taplamvan-lop-Nhi-1967.pdf

Khoa học thường thức lớp nhì (1951):
http://www.mediafire.com/download/2qgib4gn73x5g59/Khoahocthuongthuc-lop-Nhi-1951.pdf

Quốc văn lớp 6 (1974):
http://www.mediafire.com/download/6lbw2r2rorx8r55/Quocvan-lop6-1974.pdf

Tập làm văn lớp 3 (1964):
http://www.mediafire.com/download/5uf38jdxux5flua/Taplamvan-lop3-1964.pdf

670 bài tóan đố lớp Nhứt luyện thi vào đệ thất:
http://www.mediafire.com/download/x39mq2o10ab61c4/670-toando-lop-Nhut-luyenthi-dethat.pdf

Ngữ vựng lớp 3 (1952):
http://www.mediafire.com/download/vay8xzt232i6gt8/Nguvung-lop-3-%281952%29.pdf

Saigon sans la France (gốc tiếng Pháp):
http://www.mediafire.com/download/67t6qhdipdtqvyy/Saigon-sans-la-France-1949.pdf

Bút chiến Phan Văn Trị-Tôn Thọ Tường:
http://www.mediafire.com/download/cbkv7i05qn4rjsh/Butchien-PVTri-TTTuong%28SongMoi%29.pdf

Vạn vật học lớp 9 (1970):
http://www.mediafire.com/download/c75fybowwpge9jj/VanVathoc-lop9%281970%29.pdf

Enstein (Nguyễn Hiến Lê – 1972):
http://www.mediafire.com/download/xq8gokc9e37uv68/Einstein-NgHienLe-1972.pdf

Quốc văn lớp nhứt quyển 1 (1957):
http://www.mediafire.com/download/n9485iduzur6moc/Quocvan-lopNhut-quyen-1%281957%29.pdf

Phan Bội Châu:
http://www.mediafire.com/download/tl5o9iy183o90b2/PhanBoiChau-TanViet-1956.pdf

8 môn yếu lược lớp 5:

https://drive.google.com/file/d/1jgDCWQQ_piMwvdH6YwcG76YF3JCyZEpp/view?usp=sharing

Ấu học Quốc Ngữ tân thư:

https://drive.google.com/drive/folders/1cr_C3yh7rdOV1E_3L5KpXPjoKECASprE

Bài đọc về Sử Địa:

https://drive.google.com/file/d/1F7DOMdUMgJccE0FoXEG-jR2POxox5EgB/view?usp=sharing

Lịch sử Việt Nam và thế giới sử – lớp đệ tứ

https://drive.google.com/file/d/1C8E8Ys1OymOrcrm3xzQgk5XGXOlp4vdQ/view?usp=sharing

Quốc Ngữ

https://drive.google.com/file/d/19Qh7JTCmofKW5IZwzB7eg6UfF2gNoxR0/view?usp=sharing

Quốc sử lớp nhất (1966):

https://drive.google.com/file/d/12PI64G0JgvI-B1Nsjy4IhSNrgjFBfP9t/view?usp=sharing

Quốc sử lớp nhì:

https://drive.google.com/file/d/1VQYtXc6IuQBYtyXQY-Uwb0RuwAMWY2Co/view?usp=sharing

Bài thi trắc nghiệm

https://drive.google.com/file/d/1yAxiztuMnquFH8y_bjbNTMrkvuAvee8j/view?usp=sharing

Phép Toán

https://drive.google.com/file/d/1gcSAsJMc6kgGIbC5DDCH7AdFihLLVsnv/view?usp=sharing

Chính trị phổ thông

https://drive.google.com/file/d/1BE5n1PbiPjA4U8Z90gwuk_QYR3TU9Kvr/view?usp=sharing

Chữ văn quốc ngữ

https://drive.google.com/file/d/1YQVFJuy4v5rZji3M2XrNWMV9RJ6jzDNf/view?usp=sharing

Công dân giáo dục lớp 12

https://drive.google.com/file/d/164SiuBA1zTUArg2elyng86jL18wJRz85/view?usp=sharing

Giáo dục học

https://drive.google.com/file/d/14UJ9zT7KUVUus0lkc-gfxsjth3BoQTSq/view?usp=sharing

Kinh tế học  quyển 2 (1969):

https://drive.google.com/file/d/1ALwcbWj0hU9sTfb4WE7cMTN_Ygwzq7u1/view?usp=sharing

Luận lý học a,b,c,d (Trần Bích Lan):

https://drive.google.com/file/d/14qogwHCj0b1Iz3yOMbLX1L7J0c5-Dc7L/view?usp=sharing

Luận lý học ban A,B,C,D (1966):

https://drive.google.com/file/d/1Aar5Cn8Ztom79DnkvsvO55AQigbZkW51/view?usp=sharing

Phòng ngừa bệnh tật lớp nhất:

https://drive.google.com/file/d/1xMjsN2ynbJNWQUn_GYITDJyA-aGEq1bd/view?usp=sharing

Quốc văn giáo khoa thư lớp đồng-ấu (1935):

https://drive.google.com/file/d/1uQbNGcPczDFybCrTNtCu_ZbLvCEg9-2h/view?usp=sharing

Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị (1935):

https://drive.google.com/file/d/1HbfddD1kI3AJ5nw6bhLTGD1J71aYg68N/view?usp=sharing

Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng (1935):

https://drive.google.com/file/d/1rMozIlMpZcIaJdH2zNXrt8U7BxaqAcDD/view?usp=sharing

Nguồn: FB Lê Nhân Đức

Author:

15 Comments

 1. Lại Đình ĐạtTrả lời
  7 Tháng Mười Hai, 2017 at 11:31 chiều

  Thank Lan Vy,

 2. Lê Công DanhTrả lời
  9 Tháng Mười Hai, 2017 at 6:01 sáng

  Quá hữu ích, nhứt là trong giai đoạn hiện nay.
  Xin cảm ơn

 3. Lê Công DanhTrả lời
  9 Tháng Mười Hai, 2017 at 6:02 sáng

  Rất hữu ích, nhứt là trong giai đoạn hiện nay.
  xin cảm ơn.
  LcD

 4. Võ ngọc QuyềnTrả lời
  7 Tháng Hai, 2018 at 1:21 chiều

  Mình tìm kiếm đã lâu truyện ngắn TRÊN ĐỈNH CAO của Ý Yên trong tủ sách Mực tím trước 1975. Nhân vật chính tên là Giáo. Xin giúp nếu bắt gặp tác phẩm này. Sẽ hậu tạ.

 5. Nguyễn Quang DũngTrả lời
  12 Tháng Ba, 2018 at 8:21 sáng

  Hữu ích! Xin cảm ơn!

 6. Pham Van DongTrả lời
  4 Tháng Tư, 2018 at 12:26 sáng

  Cam on Lan Vy, nhieu sach hay dac biet la Sach giao khoa bac tieu hoc nay ma ap dung cho HS hien nay thi rat tot.

 7. 5 Tháng Tư, 2018 at 7:03 sáng

  Cám ơn Chị

 8. Lê KhánhTrả lời
  13 Tháng Tư, 2018 at 10:25 sáng

  Rất hữu ích. Cảm ơn bạn nhiều.

 9. Phan Thanh KieuTrả lời
  23 Tháng Năm, 2018 at 2:42 sáng

  Cảm ơn Lan Vy rất nhiều. Sách quí dành dạy con nè…

 10. Triệu việt HưngTrả lời
  24 Tháng Năm, 2018 at 12:07 chiều

  Bạn có bộ English for today không? Mình đang cần bộ sach này, cám ơn bạn.

 11. Nguyễn DungTrả lời
  24 Tháng Năm, 2018 at 9:27 chiều

  Tuyệt vời, đây là một kho sách quý. Cám ơn Lan Vy

 12. Nguyễn Minh triếtTrả lời
  17 Tháng Chín, 2021 at 7:19 sáng

  Những cuốn sách này rất hữu ích trong lúc văn phong miền Nam cũng như sách học của các em nhỏ hiện đang bị loạn lên không kiểm soát.
  Cảm ơn chị Vy rất nhiều!

 13. Lê VũTrả lời
  18 Tháng Chín, 2021 at 3:29 sáng

  Chào chị Lan Vy!

  Chị có thể cấp quyền access google drive cho địa chỉ vo.dang440@gmail.com của em để tải sách về được không?

  Em cám ơn chị.

 14. 24 Tháng Chín, 2021 at 12:11 chiều

  Hi
  Minhf muốn hỏi thăm về một cuốn sách tựa là Phép ngừa bà trị bịnh
  Đây là sách dịch
  Mình đọc lâu rồi và bị mất .muốn tìm lại chút hoài niệm
  Nếu bạn biết về xuốn sách này hay tác giả để tìm bản gốc cũng dc
  Hy vọng bạn có thể biết
  Chúc bạn vui và hạnh phúc
  Cảm ơn
  Chào bạn
  Ngọc

 15. Triệu TùngTrả lời
  26 Tháng Chín, 2021 at 4:23 sáng

  Tôi muốn tải lại bộ sách Tam Quốc diễn nghĩa và Tây du diễn nghĩa phát hành trước năm 1975. Xin giúp tôi có link tải với! Xin cảm ơn!

  PS: Mail của tôi: dr.trieutung@yahoo.com.vn

Trả lời

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>