Kĩ Thuật Ảnh – Chân Dung

Categories:PORTFOLIO
giapIT

Ngoài các môn học thiết kế trang phục, ngành Thời Trang còn đỏi hỏi nhiều về kĩ năng nhiếp ảnh. Đây là một bài tập nhỏ trong môn học Kỹ Thuật Ảnh này.

Model: Bích Tuyền

Make up: Quang Dũng

Trang phục: Ngọc Diệp + Lan Vy1 2 3-1 45-2 6 7 8 9-1 10-2

Author:

Trả lời

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>