Đồ Án Trang Phục Ấn Tượng

Categories:PORTFOLIO
giapIT

Đồ án này với yêu cầu cao, vì thế không có moodboard, thay vào đó là một cuốn nghiên cứu hoàn chỉnh, mình sẽ up các trang của cuốn nghiên cứu lên đây cho hoàn chỉnh.

Người làm chung: Ngọc Diệp.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Quá trình xử lý form dáng trang phục, chất liệu trang phục bằng cách đan sợi và khoét lỗ.

Bản phác thảo thiết kế

Các hình ảnh quá trình thực hiện:

20160412_161917 20160415_14555020160416_01560720160416_045349


Một số ảnh thành phẩm:

20160420_172951 20160420_173001 12991010_1097880120270022_7688004179185133424_n

12994446_1099610000097034_3464151554068424852_n

e

Model: Bích Tuyền – Make up: Quang Dũng – Photo: Hân Vũ

Author:

Trả lời

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>